TỔ YẾN KHÁNH HÒA - YẾN NGUYÊN CHẤT 100% - KHÔNG PHA TRỘN TẠP CHẤT - KHÔNG TẨM ĐƯỜNG

yen-tinh-che-soi-100g
Sale - 19%
 Tặng thố chưng sứ trị giá 120.000đ Tặng thố chưng sứ trị giá 120.000đ

Yến Tinh Chế Sợi (100g)

3.400.000₫ 4.200.000₫
yen-tinh-che-soi-thuong-hang-100g
Sale - 24%
 Tặng thố chưng sứ trị giá 120.000đ Tặng thố chưng sứ trị giá 120.000đ
yen-tinh-che-soi-vip-100g
Sale - 28%
Tặng 10g Yến trị giá 420.000đ Tặng 10g Yến trị giá 420.000đ

Yến Tinh Chế Sợi VIP (100g)

4.200.000₫ 5.800.000₫
yen-rut-long-nguyen-to-100g
Sale - 29%
 Tặng thố chưng sứ trị giá 120.000đ Tặng thố chưng sứ trị giá 120.000đ

Yến Rút Lông Nguyên Tổ (100g)

4.600.000₫ 6.500.000₫
rut-long-chuan-xuat-khau-100g
Sale - 26%
 Tặng thố chưng sứ trị giá 120.000đ Tặng thố chưng sứ trị giá 120.000đ

Rút Lông Chuẩn Xuất Khẩu (100g)

4.800.000₫ 6.500.000₫
yen-rut-long-kho-nguyen-ban-100g
Sale - 28%
 Tặng thố chưng sứ trị giá 120.000đ Tặng thố chưng sứ trị giá 120.000đ

Yến Rút Lông Khô Nguyên Bản (100g)

4.900.000₫ 6.800.000₫
yen-hong-rut-long-nguyen-to-100g
Sale - 28%
 Tặng thố chưng sứ trị giá 120.000đ Tặng thố chưng sứ trị giá 120.000đ
to-yen-cam-it-long-100g
Sale - 35%

Tổ Yến Cam Ít Lông (100g)

3.900.000₫ 6.000.000₫
to-yen-tho-tieu-chuan-100g
Sale - 33%

Tổ Yến Thô Tiêu Chuẩn (100g)

3.200.000₫ 4.800.000₫
to-yen-tho-thuong-hang-100g
Sale - 32%

Tổ Yến Thô Thượng Hạng (100g)

3.400.000₫ 5.000.000₫
to-yen-tinh-che-soi-50g
Sale - 17%

Tổ Yến Tinh Chế Sợi 50g

1.750.000₫ 2.100.000₫
popup

Số lượng:

Tổng tiền: